Anna Pietranik

Zakład Petrologii Eksperymentalnej
Instytut Nauk Geologicznych
Uniwersytet Wrocławski


Dr, Uniwersytet Wrocławski, 2006

Praca doktorska: Differentiation and crystallization in the Gęsiniec Intrusion (Strzelin Crystalline Massif): insight from plagioclase zonation styles.

Dr hab., Uniwersytet Wrocławski, 2014

Praca habilitacyjna: Dyferencjacja magm w skorupie kontynentalnej: zapis w składzie chemicznym i izotopowym w minerałach głównych i akcesorycznych.

Kontakt:

Pokój: Cybulskiego 30, I piętro, za salą II na końcu korytarza
Tel: +48 – 71 – 375 9296
Email: anna.pietranik@ing.uni.wroc.pl


Adres do korespondencji:

Instytut Nauk Geologicznych
Zakład Petrologii Eksperymentalnej
Pl. Maksa Borna 9
50-204 Wrocław